HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

İsmet

Seo
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)

Merhaba, bugünkü blog yazımızda HTTP protokolünü keşfedeceğiz. İnternetin temel taşlarından biri olarak kabul edilen HTTP’nin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve hangi yöntemler kullanıldığını öğreneceğiz. Ayrıca HTTP istek ve yanıt yapısını, durum kodlarını ve güvenlik protokollerini de ele alacağız. Son olarak ise son dönemlerin popüler protokolü olan HTTP/2’nin getirdiği yeniliklere göz atacağız. HTTP ile ilgili her şeyi öğrenmek için okumaya devam edin!

HTTP nedir?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol), web tarayıcıları ile web sunucuları arasında bilgi alışverişi yapmak için kullanılan bir iletişim protokolüdür. İnternet üzerindeki iletişimde sıklıkla kullanılan bir protokol olarak, web sayfalarının, resimlerin, videoların ve diğer web içeriklerinin istemciden sunucuya veya sunucudan istemciye aktarılmasını sağlar.

HTTP nasıl çalışır?

HTTP, istemci-sunucu modeline dayalı bir protokoldür. Web tarayıcıları, istemci olarak hareket ederken, web sunucuları ise sunucu olarak hareket eder. İstemci, sunucuya bir HTTP isteği gönderir ve sunucu, isteğe yanıt olarak bir HTTP yanıtı gönderir. Bu istekler ve yanıtlar, metin tabanlı mesajlar şeklinde gerçekleşir ve belirli bir formata (HTTP mesaj biçimi) uyarlar.

HTTP metotları nelerdir?

HTTP MetoduAçıklama
GETBelirtilen bir kaynağın alınması için kullanılır.
POSTBelirtilen bir kaynağa veri göndermek için kullanılır.
PUTBelirtilen bir kaynağı güncellemek veya oluşturmak için kullanılır.
DELETEBelirtilen bir kaynağı silmek için kullanılır.
HEADBelirtilen bir kaynağın sadece başlığını almak için kullanılır.
OPTIONSBelirtilen bir kaynağın desteklediği metotları almak için kullanılır.

Bu HTTP metotları, istemcinin sunucuya nasıl bir istek göndermek istediğini belirtmesini sağlar. Her metot farklı bir amaç için kullanılır ve sunucu bu metotlara göre yanıt verir.

HTTP nasıl çalışır?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol), internet üzerindeki bilgi alışverişi için kullanılan bir protokoldür. HTTP, istemci-sunucu modeline dayalı bir iletişim protokolüdür. İnternetteki tüm web tarayıcıları ve sunucuları bu protokolü kullanarak iletişim kurar. Peki, HTTP nasıl çalışır?

HTTP, istemci-bağlantı sunucu arasında yapılan istek ve yanıtlar üzerine kurulu bir protokoldür. İstemci, genellikle bir web tarayıcısıdır ve sunucu, istemcinin isteğine yanıt veren bir web sunucusudur. İşte HTTP’nin çalışma mantığı üzerine bir örnek:

AdımAçıklama
1İstemci, bir URL’ye (Uniform Resource Locator) gitmek istediğini belirten bir istek gönderir.
2Sunucu, isteği alır ve istemciye bir yanıt döndürmek için gerekli verileri toplar. Bu yanıt, genellikle HTML, CSS, JavaScript ve diğer web sayfası bileşenlerini içerir.
3Sunucu, yanıtı HTTP durum kodlarıyla birlikte istemciye gönderir. Örneğin, 200 OK durum kodu isteğin başarılı bir şekilde gerçekleştiğini gösterir.
4İstemci, aldığı yanıtı yorumlar ve web sayfayı kullanıcıya gösterir.

HTTP’nin çalışma prensibi oldukça basittir. İstemci, HTTP metotları kullanarak sunucuya istekler gönderir ve sunucu da bu isteklere yanıtlar verir. HTTP metotları, isteklerin türünü belirler ve yön verir. Örneğin, GET metodu bir kaynağı almak için kullanılırken, POST metodu bir kaynağı oluşturmak için kullanılır.

HTTP’nin çalışma mantığını anlamak, web geliştirme sürecinde oldukça önemlidir. Bu sayede web tarayıcıları ve sunucular arasındaki iletişimi daha iyi anlayabilir ve web uygulamalarınızı daha verimli bir şekilde geliştirebilirsiniz.

HTTP metotları nelerdir?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol), web tarayıcıları ve sunucular arasında iletişimi sağlayan bir protokoldür. Bu protokol, bir kullanıcının bir web sayfasına erişirken neler yapabileceğini belirleyen metotları içerir. HTTP metotları, sunucuya gönderilecek istek türünü belirlemek için kullanılır ve bu isteklere sunucu yanıt verir. İşte en yaygın olarak kullanılan bazı temel HTTP metotları:

 1. GET: GET metodu, bir web sayfası veya belirli bir kaynağın sunucudan alınmasını istemek için kullanılır. Bu metot, bir URL’ye parametreler ekleyerek sorgu yapmak veya bir dosyayı indirmek için kullanılabilir.
 2. POST: POST metodu, bir web formu gibi bir kaynağa veri göndermek için kullanılır. Bu metot, sunucuya veri göndermek ve işlem yapmasını sağlamak için kullanılır.
 3. PUT: PUT metodu, sunucuya yeni bir kaynak oluşturmak veya mevcut bir kaynağı güncellemek için kullanılır. Bir dosyayı sunucuya yüklemek veya bir kaynağın içeriğini güncellemek için kullanılabilir.
MetotAçıklama
GETBir kaynağın sunucudan alınmasını istemek için kullanılır.
POSTBir kaynağa veri göndermek için kullanılır.
PUTBir kaynak oluşturmak veya güncellemek için kullanılır.

Bu temel HTTP metotları, web tarayıcıları ve sunucular arasında iletişimi sağlamak için kullanılır. Bu metotlar, kullanıcıların web sayfalarına erişmek, veri göndermek veya kaynakları güncellemek için kullanabileceği araçlardır. Ancak, HTTP’nin daha fazla metodu bulunmaktadır ve her bir metot farklı bir amaç için kullanılır.

HTTP istek ve yanıt yapısı

HTTP istek ve yanıt yapısı, HyperText Transfer Protocol’ün (HTTP) temel bir özelliğidir. Bu yapının anlaşılması, web geliştirme sürecinde önemlidir, çünkü bir web tarayıcısı bir sunucu ile iletişim kurarken istekler gönderir ve sunucu da bu isteklere yanıtlar verir. İstek-yanıt yapısı, bir HTTP isteğinin nasıl oluşturulduğunu ve bir sunucunun bu isteği nasıl işlediğini açıklar.

HTTP istekleri, birçok başlık ve veri ile birlikte gönderilen bir metindir. Bir HTTP isteği, genellikle aşağıdaki bileşenleri içerir:

 • Metot: Sunucuya ne yapması gerektiğini söyleyen bir HTTP metodu, örneğin GET veya POST.
 • URI: İsteğin hedef aldığı Kaynak Tanımlayıcıdır (Uniform Resource Identifier). Örneğin, “https://www.example.com/”.
 • Protokol sürümü: İletişimin kullanılan HTTP sürümünü belirtir. Örneğin, “HTTP/1.1”.
 • İstek başlıkları: İsteğe ek bilgi sağlayan başlık alanlarıdır. Örneğin, “Accept-Language: en”.
 • İstek gövdesi: İsteğe ek veri içeren istek gövdesidir. Örneğin, bir formun doldurulmuş alanlarındaki veriler.

HTTP yanıtları ise bir isteğe verilen cevaplardır. Bir HTTP yanıtı, genellikle aşağıdaki bileşenleri içerir:

 • Yanıt durum kodu: İsteğin başarılı bir şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini belirten bir sayı kodu. Örneğin, 200 (Başarılı) veya 404 (Bulunamadı).
 • Yanıt başlıkları: Yanıta ek bilgi sağlayan başlık alanlarıdır. Örneğin, “Content-Type: text/html”.
 • Yanıt gövdesi: Yanıta ek veri içeren yanıt gövdesidir. Örneğin, bir HTML sayfasının içeriği.

Bir HTTP isteği gönderildiğinde, sunucu bu isteği alır, işler ve bir HTTP yanıtı olarak geri gönderir. İstek-yanıt süreci, web tarayıcısı ve sunucu arasındaki temel etkileşimi oluşturur ve web sayfalarının düzgün bir şekilde gösterilmesini sağlar.

HTTP durum kodları nelerdir?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol), web tarayıcıları ve sunucular arasındaki iletişimi sağlayan bir protokoldür. İnternet üzerindeki veri transfer sürecini yönetir ve web sitelerinin düzgün çalışmasını sağlar. HTTP durum kodları, sunucudan gelen yanıtların durumunu belirtir ve istemciye (tarayıcıya) ne yapması gerektiği hakkında bilgi verir. Bu durum kodları, web sitesinin veya kaynağın istemci veya sunucu tarafından nasıl işlendiğini belirtir.

HTTP durum kodları, 5 farklı kategoriye ayrılır:

 1. 1xx – Bilgilendirme: İstemciye ek bilgiler veya talimatlar verir.
 2. 2xx – Başarılı: İstek başarıyla gerçekleştirilmiştir ve yanıt olarak istemcinin beklediği içerik sunulur.
 3. 3xx – Yönlendirme: İstek, başka bir kaynağa yönlendirilmiştir. İstemci, yönlendirmeden sonra ilgili kaynağa erişmelidir.
Durum KoduAçıklama
200İstek başarıyla gerçekleştirilmiştir ve yanıt olarak beklenen içerik sunulur.
301Kaynak kalıcı olarak başka bir URL’ye taşınmıştır. İstemci, yeni URL’ye yönlendirilmelidir.
404İstek yapılan kaynak bulunamamıştır. Yanıt olarak hata sayfası veya belirli bir mesaj sunulabilir.

Ve diğer kategoriler olan 4xx (İstemci Hatası) ve 5xx (Sunucu Hatası) durum kodları da bulunmaktadır. Bu durum kodları, istemci veya sunucu tarafında bir hata olduğunu belirtir ve gereken aksiyonun alınması için gerekli bilgileri sağlar.

HTTP güvenlik protokolleri

HTTP (Hypertext Transfer Protocol), internet üzerindeki veri iletişimi için kullanılan bir iletişim protokolüdür. Ancak, HTTP standart olarak veri iletimini şifrelemez ve güvenli bir bağlantı sağlamaz. Bu nedenle, birçok güvenlik riskine neden olabilir. Bu riskleri minimize etmek ve internet kullanıcılarının verilerini korumak için bazı güvenlik protokolleri kullanılır.

1. HTTPS:
HTTPS, HTTP verilerinin güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayan ve SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) protokollerini kullanan bir güvenlik protokolüdür. HTTPS, sunucu ile istemci arasındaki iletişimi şifreler ve böylece verilerin izinsiz erişime karşı korunmasını sağlar. Bir websitesinin HTTPS kullandığını anlamak için URL’sinin başında “https://” ifadesinin bulunmasına dikkat edebilirsiniz.

2. SSH:
SSH (Secure Shell), güvenli bir yönetim bağlantısı sağlamak için kullanılan bir ağ protokolüdür. SSH, sunucu ile istemci arasındaki bağlantıyı şifreler ve böylece güvenli bir şekilde veri iletimini sağlar. SSH, özellikle uzaktan sunucuya erişim sağlamak ve veri aktarımı yapmak için kullanılır.

3. VPN:
VPN (Virtual Private Network), internet üzerindeki bağlantıyı şifreleyen ve güvenli bir şekilde iletimini sağlayan bir protokoldür. Bir VPN kullanarak, internet trafiğiniz şifrelenir ve böylece verilerinizin izinsiz erişime karşı korunmasını sağlarsınız. Ayrıca VPN, IP adresinizi gizleyerek anonim bir şekilde internete erişmenizi sağlar.

Bu güvenlik protokolleri, internet kullanıcılarının verilerini güvende tutmak için kullanılan önemli araçlardır. İnternet üzerinde gezinirken ve verilerinizi paylaşırken bu protokollerin kullanımını göz önünde bulundurmak önemlidir.

HTTP/2 ile gelen yenilikler

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) internet üzerindeki iletişim için kullanılan bir protokoldür. Bu protokolün en son sürümü HTTP/2’dir ve önceki versiyonuna göre birçok yenilik getirmiştir. HTTP/2 ile gelen yenilikler sayesinde internet kullanıcıları daha hızlı ve verimli bir deneyim yaşayabilirler.

1. İstemci-Sunucu İletişimi

HTTP/2, istemci-sunucu iletişimini daha etkili hale getirmek için çoklu istek ve yanıt işleme yeteneği sağlar. Bu sayede birden fazla istek ve yanıt aynı zamanda işlenebilir ve kuyruğa alınarak beklemek zorunda kalmaz. Bu da sayfa yüklemelerinin daha hızlı olmasını sağlar.

2. İyileştirilmiş Veri Kodlaması

HTTP/2, veri kodlamasında yeni bir algoritma olan HPACK’ı kullanır. HPACK, daha etkili ve sıkıştırılmış veri iletimi sağlayarak veri boyutunu önemli ölçüde azaltır. Bu da sayfa yükleme sürelerini kısaltır ve veri transferini optimize eder.

3. İçerik Çoğaltma Önleme

HTTP/2, içerik çoğaltma sorununu çözmek için sunucu push mekanizmasını kullanır. Sunucu, bir sayfada gerekli olan tüm kaynakları tek seferde göndererek tarayıcının bu kaynakları tekrar istemesini engeller. Bu da sayfa yükleme sürelerini hızlandırır ve verimliliği artırır.

Bu yeni yeniliklerle birlikte HTTP/2, internetin daha hızlı, düşük gecikmeli ve daha güvenli hale gelmesini sağlar. Web siteleri ve uygulamaları, HTTP/2’yi kullanarak kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyebilir ve daha yüksek performans elde edebilirler.

Sık Sorulan Sorular

HTTP nedir?

HTTP, Hypertext Transfer Protocol (Hipermetin Aktarım Protokolü) kısaltmasıdır ve internet üzerindeki iletişim için kullanılan bir protokoldür.

HTTP nasıl çalışır?

HTTP, istemci-sunucu modeline dayanan bir protokoldür. İstemci, sunucuya bir istek gönderir ve sunucu da isteğe uygun bir yanıt döner.

HTTP metotları nelerdir?

HTTP’nin bilinen metotları GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, HEAD, PATCH gibi metotlardır.

HTTP istek ve yanıt yapısı

HTTP isteği, başlık ve içerik olmak üzere iki bölümden oluşur. Yanıt ise başlık, içerik ve durum kodu gibi bilgiler içerir.

HTTP durum kodları nelerdir?

HTTP durum kodları, sunucunun yanıtının durumunu belirtmek için kullanılır. Örneğin, 200 OK, 404 Not Found gibi durum kodları vardır.

HTTP güvenlik protokolleri

HTTP üzerindeki iletişimin güvenliğini sağlamak için HTTPS protokolü kullanılır. HTTPS, verilerin şifrelenerek iletilmesini sağlar.

HTTP/2 ile gelen yenilikler

HTTP/2, HTTP protokolünün daha hızlı ve verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlayan bir versiyondur. Yenilikler arasında talep-yanıt işlemlerinin aynı bağlantıda gerçekleştirilmesi ve veri sıkıştırma gibi özellikler bulunur.

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments